Zangvereniging Allegro - Nieuwkoop

...koor voor jonge mensen...

Allegro 2023

Op een parochieavond in 1968 werden enkele vrijwilligers gevraagd iets te bedenken om voor de jeugd te gaan doen. Kees v.d. Loo, Zr. v.d. Ouweland en Henk de Boer stelden zich hiervoor beschikbaar.
Een van hun eerste acties was een bezoek brengen aan een toen nog zogenoemde 'beatmis' in Zevenhoven. Vroeg moest je zijn om nog een zitplaats te hebben, anders kon je de hele mis blijven staan. Er werd een lied gezongen, Amen, wat door de solist diverse malen werd herhaald, omdat men de kerk niet wilde verlaten.

Via Gijs de Boer kwamen zij toen in contact met een pater die verbonden was aan het Triniteitslyceum in Haarlem. Ook hier werd een viering bijgewoond welke werd verzorgd door een jongerenkoor.
Met een gehuurde loeigrote Ford van Theo van der Laan werd de tocht naar Haarlem gemaakt. Inmiddels had ook Joke Bos zich bij het gezelschap gevoegd.
Ook daar was het heel druk in de viering, maar omdat men van buiten kwam kon de groep toch nog naar binnen. Na de dienst werden zij uitgenodigd om van gedachten te wisselen om jongeren naar de kerk te krijgen. Er werd besloten aan de slag te gaan en zij konden rekenen op de steun van de groep uit Haarlem.

Eind december was het zover en kwam het koor met hun muzikale begeleiding uit Haarlem naar Nieuwkoop. Deze dienst werd gehouden in de voormalige school de Ark, die op de hoge dijk achter het toenmalige Koetshuis stond. De belangstelling voor de dienst viel erg tegen, omdat er op hetzelfde tijdstip (zondagavond om 7 uur) een kerkdienst was in de parochiekerk. Na afloop werd door de groep vrijwilligers, inclusief Joke Bos en Gijs de Boer, besloten een eigen koor te gaan vormen.

Gijs wilde het als dirigent wel proberen en wist zijn broer Leo te strikken om het koor te begeleiden op het orgel.
Al heel vlug meldden er zich enthousiaste meisjes (waarvan er nog veel steeds lid zijn van het koor) en ook enkele jongens die er zin in hadden om samen te zingen.

Er werd gerepeteerd in de Anne Frank school en als het nodig was werd het orgel in een grote getimmerde kist achter op een aanhangwagen vervoerd naar diverse kerken in de omgeving. Hierdoor is het bekende lied 'en de kar is van Doe Het Zelf' ontstaan.

pianokeysIn de loop der jaren hebben diverse dirigenten het stokje vastgehouden om de maat te slaan. Gijs de Boer, Sjaak van der Vlist, Leo de Boer (met hoofd als stokje en handen op de toetsen), Ton Wassenburg, Hein Hermann en tegenwoordig Cees Pouw hebben deze taak op zich genomen.

Zoals u allemaal weet is Leo tot aan zijn dood als begeleider aan het koor verbonden geweest. Als drummer zijn John Egberts, Hennie Freitag en Jan Bos de revue gepasseerd. Sindsdien kunnen wij rekenen op de medewerking van Ed Zimmerman.

In februari 2017 hebben Ed en Cees te kennen gegeven het koor met de zomervakantie te verlaten.  Leo van Rijt is per 1 april 2018 als dirigent aan ons koor verbonden en heeft per 1 november 2023 het koor verlaten.

Onze pianiste is Oksana. 


Door de jaren heen is de naam van het jongerenkoor Nieuwkoop, zoals het daarvoor heeft geheten, gewijzigd in zangvereniging Allegro, omdat de jongeren van toen zijn uitgegroeid tot de huidige oudere jongeren van nu, maar nog even enthousiast!